Λιμενικά Έργα

Η υποδομή των ελληνικών λιμανιών συνδέεται άμεσα με την ανάπτυξη και τη διεθνή ανταγωνιστικότητα των θαλάσσιων μεταφορών της χώρας μας. Η εμπειρία της ΕΔΡΑΣΗΣ στα πιο σύνθετα λιμενικά έργα είναι εγγύηση για την έγκαιρη ολοκλήρωσή τους, με υψηλή ποιότητα, αντοχή κι ασφάλεια.

Με τέσσερα πλωτά, εξοπλισμένα με ειδικά μηχανήματα και γερανούς, η ΕΔΡΑΣΗ εφαρμόζει τις πιο σύγχρονες μεθόδους κατασκευής ειδικών λιμενικών έργων, εξασφαλίζοντας ταχύτατους ρυθμούς εργασιών και, κυρίως, την ολοκλήρωσή τους χωρίς χρονικές και οικονομικές υπερβάσεις ή κατασκευαστικές αστοχίες, με τον απαιτούμενο σεβασμό στο φυσικό και θαλάσσιο περιβάλλον.

Στις τεχνικές κατασκευής λιμενικών έργων περιλαμβάνονται:
• Μεταλλικοί, πρόχυτοι κι έγχυτοι πάσσαλοι
• Μεταλλικές και πρόχυτες πασσαλοσανίδες
• Διαφράγματα
• Αλληλοτεμνόμενοι πάσσαλοι
• Κατακόρυφα στραγγιστήρια
• Χαλικοπάσσαλοι – Δονητική αντικατάσταση
• Βαθιά δονητική συμπύκνωση
• Δυναμική συμπύκνωση
• Ναύδετα
• Βυθοκορήσεις
• Πλωτές προβλήτες – Πλωτοί κυματοθραύστες
• Πενετρομετρήσεις
• Ειδικές μέθοδοι προκατασκευής από οπλισμένο σκυρόδεμα
• Υποθεμελιώσεις υφιστάμενων λιμενικών έργων
• Μαρίνες


Σχετικά Job Reports Επιλέξτε