'Εργα Επισκευών & Ενισχύσεων

Με δεδομένη την έντονη σεισμική δραστηριότητα της χώρας μας και τον όγκο των κτηρίων προς αναπαλαίωση ή αλλαγή χρήσης, οι εργασίες επισκευής κι ενίσχυσης είναι ένας εξειδικευμένος κατασκευαστικός τομέας, που απαιτεί τεχνογνωσία, έμπειρο τεχνικό προσωπικό και σύγχρονο μηχανολογικό εξοπλισμό.

Με τεχνολογικά προηγμένες μεθόδους και τεχνικές, η ΕΔΡΑΣΗ καλύπτει τις απαιτήσεις και των πιο σύνθετων αντισεισμικών εφαρμογών, από τη θεμελίωση έως το φέροντα οργανισμό και την ανωδομή κτηρίων, γεφυρών, βιομηχανικών κατασκευών και μνημείων. Βασισμένη στην εμπειρία της στο χώρο των θεμελιώσεων και των ειδικών έργων και κατασκευών, παραδίδει εγκαίρως έργα υψηλής ποιότητας, ακόμη και στις πιο εξειδικευμένες περιπτώσεις επισκευών κι ενισχύσεων.

Οι χρησιμοποιούμενες τεχνικές περιλαμβάνουν:
• Gunite υψηλής αντοχής
• Χαλυβδοελάσματα (περισφίγξεις δομικών στοιχείων)
• Εποξειδικές ρητίνες (συγκολλήσεις ρωγμών σκυροδέματος, κ.λπ.)
• Τσιμεντενέσεις (σφραγίσεις ρωγμών λιθοδομών)
• Αρμολογήματα (αρμολογήσεις όψεων λιθοδομών)
• Ανθρακοϋφάσματα (περισφίγξεις δομικών στοιχείων)
• Ανθρακονήματα (ενισχύσεις δομικών στοιχείων)
• Ειδικές κατασκευές σε διατηρητέα μνημεία


Σχετικά Job Reports Επιλέξτε