'Εργα Οδοποιίας & Σιδηροδρομικά

Ο τομέας των έργων οδοποιίας και σιδηροδρομικών έργων παρουσιάζει ευρύ φάσμα σύνθετων εργασιών και απαιτεί κατασκευαστική ευελιξία, ταχύτητα, ελεγχόμενο κόστος και, κυρίως, εγγυημένη ποιότητα κι αξιοπιστία, για κάθε νέο έργο που υλοποιείται.

Η ΕΔΡΑΣΗ, βασισμένη στην πρωτοπορία της στα ειδικά τεχνικά έργα και αξιοποιώντας την εμπειρία και την τεχνογνωσία της θυγατρικής της εταιρείας EDRACO Α.Τ.Ε., δραστηριοποιείται με υπευθυνότητα σε όλα τα έργα αυτής της κατηγορίας, ανεξάρτητα από το ύψος του προϋπολογισμού τους.

Η εμπειρία της ΕΔΡΑΣΗΣ και των θυγατρικών της σε αυτόν τον τομέα περιλαμβάνει:
• Κατασκευή εθνικών κι επαρχιακών οδών
• Κατασκευή γεφυρών
• Οδοποιία αστικών περιοχών
• Κατασκευή, ανακαίνιση και συντήρηση σιδηροδρομικού δικτύου

Ειδικά η EDRACO Α.Τ.Ε. έχει ολοκληρώσει με επιτυχία ένα σημαντικό αριθμό σιδηροδρομικών έργων και διαθέτει την ειδική εμπειρία που απαιτεί η κατασκευή τους.