Υδραυλικά 'Εργα

Ο τομέας των υδραυλικών έργων εμφανίζει εξειδικευμένες απαιτήσεις, κυρίως λόγω των ευαίσθητων περιβαλλοντικών ισορροπιών που πρέπει να τηρούνται. Η ΕΔΡΑΣΗ και οι θυγατρικές της, χάρις στην τεχνογνωσία, το έμπειρο ανθρώπινο δυναμικό και τον προηγμένο εξοπλισμό που διαθέτουν, εξασφαλίζουν υψηλή αποτελεσματικότητα σε κάθε υδραυλικό έργο, κατασκευάζοντας:

• Φράγματα (χωμάτινα & R.C.C.)
• Υδροηλεκτρικά έργα
• Λιμνοδεξαμενές
• Δίκτυα ύδρευσης κι αποχέτευσης πόλεων
• Εγκατάσταση εκτεταμένων δικτύων άρδευσης και διαχείρισή τους με συστήματα αυτόματου ελέγχου
• Αντλιοστάσια καθαρού νερού και λυμάτων
• Αντιπλημμυρικά έργα και έργα αποχέτευσης όμβριων
• Υδραυλικές σήραγγες, διώρυγες και σίφωνες
• Υποβρύχιους αγωγούς καθαρού νερού και λυμάτων
• Οριζόντιες γεωτρήσεις για την τοποθέτηση αγωγών