'Εργα Επεμβάσεων σε Μνημεία

Η ΕΔΡΑΣΗ αντιμετωπίζει κάθε έργο επισκευής ή ανάδειξης ιστορικού μνημείου με το σεβασμό και την ευαισθησία που υπαγορεύουν οι ιστορικές αξίες αυτού του τόπου, αλλά και η ιδιαιτερότητα του κάθε μνημείου.

Η πολυετής εμπειρία της σε αυτό το αντικείμενο και τα δυσεπίλυτα τεχνικά προβλήματα που αντιμετώπισε με επιτυχία αποδεικνύουν ότι έχει την τεχνογνωσία να προσδίδει, μέσα από καινοτομικές λύσεις, νέα προοπτική σε κατασκευές που δοκιμάστηκαν στο χρόνο.

Σε έναν τόπο πλούσιο σε ιστορικές αξίες, ο σεβασμός στον πολιτισμό είναι έργο ζωής και ηθική δέσμευση.