Έργα στο Εξωτερικό

Από το 1995, η ΕΔΡΑΣΗ δραστηριοποιείται και σε αγορές εκτός Ελλάδας, έχοντας αντιμετωπίσει με επιτυχία πολλά έργα με σύνθετες κατασκευαστικές απαιτήσεις.

Στην περιοχή του Λιβάνου έχει ολοκληρώσει σημαντικά γεωτεχνικά έργα, μέσα από τη συμμετοχή της σε δυναμικά κατασκευαστικά σχήματα. Παράλληλα, έχει αναπτύξει κατασκευαστική δραστηριότητα στην Κροατία και την Αλβανία.

Το 2004 η ΕΔΡΑΣΗ ίδρυσε δύο δυναμικές εταιρείες με διεθνή προσανατολισμό, τη REDRA Construct Grup και την EDRASIS Middle East, που δραστηριοποιούνται στις αγορές της Ρουμανίας και του Κουβέιτ, αντίστοιχα. Πρόσφατα, ενίσχυσε ακόμη περισσότερο την παρουσία της στη ρουμανική αγορά, ιδρύοντας μία ακόμη εταιρεία στην περιοχή, με την επωνυμία EDRASIS Grecia Sucursala Romania.

Καθοριστικός παράγοντας για την καλή πορεία της εταιρείας στις αγορές του εξωτερικού είναι η διεθνής τεχνογνωσία που έχει αναπτύξει και η ικανότητά της να συνεργάζεται σε διεθνές επίπεδο. Κατά την κατασκευή των μεγάλων έργων, όπως το Μετρό και η γέφυρα Ρίου – Αντιρρίου, η ΕΔΡΑΣΗ συνεργάστηκε παραγωγικά με σημαντικές εταιρείες της Ευρώπης. Παράλληλα, έχει κατ΄ επανάληψη συνεργαστεί στην Ελλάδα, αλλά και το εξωτερικό, με μεγάλες εταιρείες, στις οποίες περιλαμβάνονται τα ονόματα των VINCI, BOUYGUES, HOCHTIEF, VEOLIA κι άλλων.

Η εκτεταμένη εμπειρία των διεθνών συνεργασιών και η μέχρι σήμερα σταθερή συμμετοχή της εταιρείας σε σημαντικά τεχνικά έργα του εξωτερικού, είναι ισχυρή προοπτική για την επιτυχημένη διεύρυνση των δραστηριοτήτων της τόσο στην Κεντρική & Νοτιοανατολική Ευρώπη, όσο και στην ευρύτερη περιοχή του Αραβικού Κόλπου.