Στόχοι & Προοπτικές

Στην πέμπτη δεκαετία των δραστηριοτήτων της, η ΕΔΡΑΣΗ είναι μία από τις πιο δυναμικές τεχνικές εταιρείες στην Ελλάδα κι αναλαμβάνει κάθε νέα κατασκευαστική πρόκληση, με την υπευθυνότητα που αντλεί από την εμπειρία της.

Η αναπτυξιακή προοπτική της εταιρείας είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τη διαρκή ανάπτυξη της τεχνογνωσίας, τη συνεχή ανανέωση της μηχανολογικής υποδομής και την περαιτέρω διεύρυνση της εξειδίκευσής της, σε όλους τους κατασκευαστικούς τομείς. Στους άμεσους στόχους της περιλαμβάνεται η ενίσχυση της παρουσίας της σε τομείς με ιδιαίτερη δυναμική, όπως τα οικοδομικά έργα, τα έργα προκατασκευής, τα λιμενικά έργα και οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Σήμερα, αξιοποιώντας την εμπειρία των θυγατρικών της εταιρειών, την ηγετική παρουσία στην κατασκευαστική δραστηριότητα, την επιχειρηματική ευελιξία και την ικανότητά της να συνεργάζεται, σε διεθνές επίπεδο, η ΕΔΡΑΣΗ διευρύνει σταθερά τον όγκο εργασιών της, στην Ελλάδα και τις ξένες αγορές. Χάρις στην ποιότητα των ανθρώπων της και τις σταθερές και υγιείς σχέσεις που καλλιεργεί, συνεχίζει την αναπτυξιακή της πορεία, συμβάλλοντας στην εδραίωση μιας νέας εποχής ήθους και πλεονεκτημάτων για τον κατασκευαστικό κλάδο.