Οργανωτικό Σχήμα - Θυγατρικές Εταιρείες & Συμμετοχές
Σήμερα, η ΕΔΡΑΣΗ είναι μία σύγχρονη κι ευέλικτη εταιρεία, με ισχυρή παρουσία σε όλους τους τομείς της κατασκευαστικής δραστηριότητας. Το οργανωτικό – κατασκευαστικό σχήμα που διαμορφώνουν η εταιρεία και οι θυγατρικές της, με τα αντίστοιχα πτυχία τους, έχει την εξής μορφή:
  Μητρική εταιρεία:

Έδραση – Χ. Ψαλλίδας Α.Τ.Ε.
Πτυχίο 6ης Τάξης  
 
Θυγατρικές εταιρείες:
Edraco Α.Τ.Ε.
Πτυχίο 2ης Τάξης  
Edratec Ενεργειακή Α.Β.Ε.Τ.Ε.
Πτυχίο 4ης Τάξης  
Enviprosystems A.T.E.
Πτυχίο 3ης Τάξης  
Edrasis Construct Grup S.R.L.
Δραστηριοποίηση στη Ρουμανία  
Redra Construct Group S.A.
Δραστηριοποίηση στη Ρουμανία  
Έδραση Ενεργειακή Α.Τ.Ε.Β.Ε.
 
Συμμετοχή στο μετοχικό σχήμα των εταιρειών:
Στρωτήρες Α.Ε.Β.Ε.
 
Edrasis Middle East LTD
Δραστηριοποίηση στο Κουβέιτ