Προηγμένη Τεχνογνωσία- Σύγχρονη Υποδομή

Στον τομέα των ειδικών έργων, η ποιότητα του κατασκευαστικού αποτελέσματος συνδέεται άμεσα με το μηχανολογικό εξοπλισμό. Τα στοιχεία που εξασφαλίζουν την κατασκευαστική δυναμική της ΕΔΡΑΣΗΣ κι εγγυώνται την ποιότητα και την ασφάλεια των έργων που παραδίδει, είναι η προηγμένη τεχνογνωσία και η σύγχρονη τεχνολογική της υποδομή.

Επί σειρά ετών διαθέτει το μεγαλύτερο αριθμό ιδιόκτητων ειδικών μηχανημάτων στη χώρα μας, με αναπόσβεστη αξία άνω των 25 εκατ.€ . Σήμερα, κατατάσσεται στις κορυφαίες θέσεις, ως προς το ύψος των παγίων στοιχείων της, μεταξύ όλων των τεχνικών εταιρειών. Με περισσότερα από 200 ανανεωμένα βασικά μηχανήματα, μεριμνά συνεχώς για την έρευνα κι ανάπτυξη νέων τεχνολογιών και μεθόδων.

Η ΕΔΡΑΣΗ απασχολεί υψηλά καταρτισμένο επιστημονικό και τεχνικό δυναμικό 550 ατόμων, με πολυετή εμπειρία σε σύνθετα έργα. Αξιοποιώντας το ανθρώπινο δυναμικό της, έχει οργανώσει ειδικά τμήματα, που δραστηριοποιούνται σε όλο το φάσμα των τεχνικών έργων και συνεργάζονται, καλύπτοντας συνολικά τις ανάγκες κάθε κατασκευής.

Βασισμένη στη μηχανολογική υποδομή και το ανθρώπινο δυναμικό της, η ΕΔΡΑΣΗ διευρύνει συνεχώς την τεχνογνωσία της κι ανταποκρίνεται άμεσα σε κάθε κατασκευαστική δυσκολία, με ολοκληρωμένες λύσεις που διακρίνονται για την ποιότητα, την αξιοπιστία και το ελεγχόμενο κόστος τους.


 

 

 

ΕΞΕΛΙΞΗ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Ποσά σε χιλ. ευρώ)