Διοίκηση

Η ευθύνη για την καλή πορεία της ΕΔΡΑΣΗΣ ανήκει σε μία δυναμική και συμπαγή ομάδα διοίκησης. Χαρακτηριστικά της η σύγχρονη οργάνωση, η ολοκληρωμένη εμπειρία των ατόμων που τη στελεχώνουν, η επιχειρηματική ευελιξία, η αφοσίωση στην ποιότητα, η διαρκής αναζήτηση της καινοτομίας. Η διοικητική ομάδα της εταιρείας αποδεικνύει συνεχώς την ευστοχία των χειρισμών και της στρατηγικής που εφαρμόζει, γεγονός που κατοχυρώνεται με σταθερά αναπτυξιακά βήματα.

Η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΔΡΑΣΗ – Χ. ΨΑΛΛΙΔΑΣ Α.Τ.Ε. είναι η εξής:
 
Εκτελεστικό Μέλος:
Κωνσταντίνος Ψαλλίδας του Χριστόδουλου, Πρόεδρος Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος

Μη Εκτελεστικά Μέλη:
Χριστόδουλος Ψαλλίδας του Κωνσταντίνου, Αντιπρόεδρος
Μιχάλης Αλέπης του Ευθυμίου, Μέλος

Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη:
Αντώνιος Σαμαράς του Περικλέους, Μέλος
Ευάγγελος Βαλμάς του Κωνσταντίνου, Οικονομολόγος, Μέλος


Η θητεία του συγκεκριμένου Διοικητικού Συμβουλίου λήγει στις 30/6/2015.