Γεωτεχνικά Έργα

Ο τομέας των γεωτεχνικών έργων, που περιλαμβάνει ένα μεγάλο αριθμό εξειδικευμένων εργασιών, επηρεάζει άμεσα την ασφάλεια, την αποτελεσματικότητα, το χρόνο και το κόστος κάθε κατασκευής. Για την επιτυχή ολοκλήρωση των γεωτεχνικών έργων απαιτείται προηγμένη τεχνογνωσία, υψηλά καταρτισμένο επιστημονικό και τεχνικό δυναμικό, αυστηρός ποιοτικός έλεγχος και, φυσικά, μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας, ικανός να αντιμετωπίζει και τα πιο δύσκολα τεχνικά προβλήματα.
 
Η ΕΔΡΑΣΗ, που κατέχει το μεγαλύτερο μερίδιο της αγοράς των γεωτεχνικών έργων στη χώρα μας, διατηρεί σταθερά την πρωτοπορία σε αυτόν τον τομέα και θεωρείται συνώνυμο αξιόπιστων και καινοτομικών τεχνικών λύσεων.