Υπόγεια Έργα

Οι πρωτοποριακές μέθοδοι και τεχνικές που εφαρμόζει η ΕΔΡΑΣΗ στον τομέα των υπόγειων έργων δίνουν άμεσες κι αποτελεσματικές λύσεις ακόμη και στις πιο σύνθετες κατασκευές, στις οποίες περιλαμβάνονται: σήραγγες (οδικές, σιδηροδρομικές, ερευνητικές), υπόγειοι σταθμοί (μετρό, χώροι στάθμευσης), υπόγειοι χώροι αποθήκευσης ή λειτουργίας ειδικών εγκαταστάσεων, φρέατα (προσπέλασης, μεταφοράς, επικοινωνίας, αντλήσεων, κ.ά.).

Βασισμένη στην εμπειρία και το σύγχρονο μηχανολογικό της εξοπλισμό (εκσκαφείς σηράγγων, roadheaders, φορτωτές και φορτηγά υπογείων, φορεία διατρήσεων και ηλώσεων, κ.λπ.), η ΕΔΡΑΣΗ καλύπτει ένα ευρύ φάσμα διανοίξεων, με διατομές από 5m2 έως 100m2.