Έργα Προκατασκευών

Στον τομέα της προκατασκευής από οπλισμένο και προεντεταμένο σκυρόδεμα, η ΕΔΡΑΣΗ διαθέτει σύγχρονη τεχνογνωσία κι ολοκληρωμένη εμπειρία, έχοντας κατασκευάσει μέχρι σήμερα συνολική επιφάνεια 350.000m2  κτηρίων διαφόρων τύπων και χρήσεων.

Η κεντρική μονάδα παραγωγής της βρίσκεται στα Τρίκαλα, σε εγκαταστάσεις 45.000m2. Έχει δυναμικότητα παραγωγής 100m3 προκατασκευασμένων στοιχείων σκυροδέματος καθημερινά, λειτουργεί σύμφωνα με τα πρότυπα του πιστοποιητικού ISO 9001:2000 κι εφαρμόζει αυστηρές εργαστηριακές διαδικασίες για τον έλεγχο της ποιότητας.

Χάρις στην εμπειρία και την εξειδίκευση του ανθρώπινου δυναμικού της, η ΕΔΡΑΣΗ προσφέρει, ταχύτατα, ολοκληρωμένες κι ευέλικτες λύσεις προκατασκευής, με υψηλή ποιότητα κι αντοχή, χαμηλό κόστος κατασκευής και συντήρησης και διαπιστωμένη αντισεισμική συμπεριφορά.

Στις εφαρμογές της προκατασκευής περιλαμβάνονται:
• Βιομηχανικά κι εμπορικά κτήρια (μονώροφα – πολυώροφα)
• Κατοικίες
• Οδικές και σιδηροδρομικές γέφυρες
• Σχολικά κτήρια
• Ξενοδοχειακές μονάδες
• Λιμενικά έργα
• Αθλητικές εγκαταστάσεις
• Στηθαία ασφάλειας
• Ηχοπετάσματα
• Στύλοι φωτισμού (φυγοκεντρικοί – δονητικοί)
• Στρωτήρες
• Προκατασκευασμένοι πάσσαλοι
• Προκατασκευασμένες περιφράξεις
• Προκατασκευασμένες όψεις κτηρίων